Logo-gravite


Wyjątki z Weissa

Kiedy kończy się rewolucja? Pokaz pracy nad dramatem Petera Weissa „Męczeństwo i śmierć J.P. Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierownictwem pana De Sade” oraz filmu Petera Brooka „Marat/Sade”

Powrót do początku